Per què hi ha tants grups religiosos diferents?

Com sempre volem compartir la sessió del 16 de desembre del Grup de diàleg. Hem començat explicant quina és la missió d’alguns grups eclesials i com s’organitzen. Concretament s’ha parlat del Moviment dels Focolars, del Moviment de Comunió i Alliberament, del camí Neocatecumenal i l’Opus Dei.

S’han comentat diverses experiències personals amb alguns d’aquests grups. Unes positives i altres no tant.
Han aparegut dues tendències de pensament: La dels que creuen que aquests grups no tenen raó de ser i que n’hi hauria prou amb seguir les directrius de l’Evangeli i les dels que opinen que són carismes que arriben a l’Església en un moment de la història, perquè és cal reforçar la vida en algun aspecte concret de l’Evangeli.

El problema sorgeix quan en aquests grups s’estableix un lideratge excessivament protagonista, es generen lluites de poder i s’oblida que la diversitat ha de ser un do per aportar a l’altre i no un motiu per a la des-unitat i la confrontació.