Donar sentit a la vida

Donar sentit a la vida ha estat el tema de la nostra trobada del Grup de diàleg entre amics de conviccions diverses. El Francesc Brunés ens ha fet una magnifica presentació del tema. D’entrada ens interpel·la amb una pregunta: cal donar sentit a la vida? Això ja ens predisposa a obrir el cor i la ment. No tot és A o B i voler entendre aquesta diversitat és el primer pas del nostre diàleg d’avui.

Presentació               Apunts

L’exposició del tema, lluny de voler donar una resposta a aquesta pregunta o de ser la resposta a quin és el sentit de la vida, ens fa adonar que sovint ni ens qüestionem sobre el sentit, no tant per manca d’interès sinó per un seguit de condicionants que mica en mica fem nostres i assumim sense lluitar-hi.

El diàleg, com era d’esperar, no va donar resposta al sentit de la vida. De fet cadascú ha de trobar el propi sentit, però les reflexions que vam fer ens han animat a buscar-lo en les petites coses i a ajudar-nos a no defallir quan a vegades caiem en el desànim o en el sense sentit, perquè som ben conscients que el camí el fem junts.