Alentiment

El tema va ser presentat per l’Antoni Pedragosa el 16 de gener de 2.015. Adjuntem un extracte:

Es tracta de viure deixant espais de calma.

Fins a quin punt la nostra societat ho permet? El mercat ens marca.

La pau, el bé, la generositat i la gratuïtat ens permeten viure tranquils. Per contra la pobresa i la riquesa són generadors de pors. L’endeutament es una extorsió a la tranquil·litat.

Alentir el consum es fer un consum responsable. Ens cal trobar espais que ens situïn amb criteri davant el consum. La família i l’escola en poden ser dos.

Seguir el ritme del consum, de les modes, ens fa perdre temps per la reflexió i la relació? Seguir el ritme em fa mes feliç?

Cal trobar espais de tranquil·litat que ens permetin “contemplar”. Guanyar espais per no fer res i meravellar-nos del que veiem, de la natura… . Anar accelerat no et permet gaudir de les coses.

La natura ens dona moltes lliçons com la circularitat: els processos van passant d’una substancia a l’altra essent la ultima substancia del procés la primera. Al món vegetal, a diferència del món animal, no es genera rebuig.

Avui es dóna un excés d’informació i això dificulta que aquesta esdevingui coneixement i amb el temps saviesa. La informació en excés és més entreteniment.

Que val a la vida? Que no val? El sentit de la vida es descobrir que en el moment present hi ha la relació amb els altres.