La creació de l’Univers

Ens vam reunir al local de IOGA VITAL i varem projectar un documental de NATIONAL GEOGRAPHIC sobre el Big Bang.

A continuació vam llegir alguns fragments de dues cartes amb les que Edward O. Wilson, premi nobel de biologia amb més de 25 doctorats honoris causa, inicia i finalitza el seu llibre sobre la CREACIÓ. En elles, des del seu humanisme laic, escriu a un pastor baptista, per pregar-li que la ciència i la religió s’uneixin per tal de salvar la creació. També us la adjuntem.

Després d’aquestes introduccions començar el diàleg sobre el tema: LA CREACIÓ DE L’UNIVERS.

Es va parlar que el relat bíblic de la Creació no pretén ser literal, sinó que és una narració simplificada com la que es comptaria a un nen, perquè pogués fer-se una idea d’alguna cosa complex. Hi va haver opinions en la línia que no es recolzen les tesis del creacionisme tan esteses als EUA. Alguns creients consideren, que malgrat tots els descobriments de la ciència, sempre hi ha alguna cosa de misteri, preguntes sense resposta i és en aquest misteri on troben a Déu. Per a altres, no té més importància com s’ha produït la Creació, sinó que en tenen prou amb la seva contemplació. Altres més consideren que la ciència ofereix respostes veritables, però incompletes, ja que hi ha camps de coneixement que escapen al seu àmbit d’acció (per exemple, la ciència no busca ni es qüestiona el perquè de l’existència del mal en el món). No obstant això, altres opinen que només la ciència reflecteix veritats universals i que les proves existents justifiquen que la creació és obra d’un procés evolucionista, que no requereix l’existència d’un Déu.