Segona trobada a Campins

Campins 2016_1

El passat 4 de juny el grup de diàleg es va desplaçar a Campins per fer la seva reunió mensual.

Entre pins centenaris vam gaudir d’una passejada que ens va portar a l’ermita de St. Guillem, on vam preparar el dinar i posteriorment vam fer la reunió.

En aquesta ocasió el tema ens el va oferir en Robert Roche i el títol era:

Relacions de poder. I a la parella?

Va fer una exposició sobre la tasca d’investigació que es duu a terme des de la UAB basada en les accions pro-socials, que porten a reflexionar sobre com millorar les relacions entre les persones i quines són les motivacions que les regeixen.

Pro social no es només altruisme. Cal poder veure com respon el receptor de l’acció, quin és el seu grau de satisfacció. Les accions o comportaments pro-socials no han de crear dependència, disminució d’autoestima… Perquè a vegades l’ajuda pot crear en l’altre la sensació de que no val per res. Aquí entra la idea del poder.

La parella és el lloc per excel·lència per viure la pro-socialitat. Ens hi podem acostar des de 4 dimensions diferents.

Dels diàleg que es va generar, sorgiren aquestes idees:

El secret està en voler el bé de l’altre. Fer “resset” amb tu i amb l’altre. Es important tenir una comunicació de qualitat amb l’altre, saber trobar espais. Estar en pau amb un mateix. El perdó és un regal. Crear hàbits saludables que provoquin la comunicació. Com ens mostrem a l’altre, amb debilitat i l’altre se’n aprofita? Amb submissió?

Com a conclusió, tenir en compte que l’empatia, el posar-se el lloc de l’altre, requereix tenir en compte els seus esquemes, el seu marc de referencia. És molt important afavorir la comunicació per a què qui rep l’ acció pro-social pugui expressar com se sent.