Trobada Diàleg: «Psicologia versus Psiquiatria. Amics o enemics?»

El tema que farem el presentarà en Gerard Martí, i té per títol
Psicologia versus Psiquiatria. Amics o enemics?

Us anotem algunes idees sobre les que es desenvoluparà el tema:

– Que és millor la psicologia o la psiquiatria?
– Són els psicofàrmacs la solució als nostres problemes?
– Com treballa la psicologia i la psiquiatria? poden treballar juntes?
– Què és la salut mental? Tenim salut mental? Com ho podem saber?