Psicologia versus Psiquiatria. Amics o enemics?

Psicologia vs Psiquiatria 2      Psicologia vs Psiquiatria 1

Ens hem reunit al voltant de 30 persones. En l’exposició del tema en Gerard Martí, defineix què es salut mental, quines són les seves patologies i com aquestes s’afronten des de la vessant de la psicologia i la psiquiatria. L’exposició del tema vol posar sobre la taula els pros i contres de cada disciplina per a què cadascú en puguem fer una reflexió. Del diàleg posterior, ric en idees i experiències, es desprèn que la nostra societat orientada a la productivitat ens fa buscar “solucions ràpides” a l’angoixa i incertesa que puguem tenir enlloc de interioritzar-les i treballar-les. El soroll extern també ho dificulta. És vital aprendre a viure en pau amb nosaltres mateixos i amb els altres. No ser superficials. Els camins espirituals o estils de vida poden ajudar a trobar aquesta pau i a no caure o a superar una patologia. Fonamental com la família del malalt l’acull. Hi ha sofriment en aquest entorn. L’educació de les pròpies emocions, el com les tractem pot ser també un camí per evitar o tractar la patologia. El fàrmac pot ajudar però no s’ha d’oblidar que darrera una malaltia hi ha la persona que pateix.