On rau el mal? Per què som bons?

En aquesta ocasió Aurelio Cerviño ens va ajudar a respondre a la pregunta «On rau el mal? Per què som bons?».  Podeu veure la seva interessant presentació aquí. També podeu escoltar l’entrevista que sobre el tema li van realitzar els nostres amics, l’Amparo i el Lluis, al programa En clau de fraternitat de Ràdio Estel.

Del diàleg que es va establir entre els assistents a la trobada, en podem extraure els següents punts de reflexió:

 • Orient i occident té una concepció diferent del mal.
 • Què ens condiciona a fer el bé o el mal? La por és un gran condicionant i també ho és la necessitat d’aprovació dels altres.
 • La informació que rebem pot ser nociva i ens fa entrar el mal de forma inconscient.
 • Hi ha una bondat innata i triada en funció dels propis valors. El que no és innat s’ha de treballar.
 • El mal és la manca total d’empatia.
 • El mal es pot entendre com aquells actes que perjudiquen l’altre.
 • Venim del món animal on hi ha un instint i un sentit de supervivència. La humanitat es crea a partir de la socialització. Els nadons són dolents? D’entrada son egoistes.
 • La societat evoluciona i coses que eren bones o dolentes abans ara han canviat.
 • Ètica versus moral.
 • Actes dolents o actituds dolentes?
 • Mal social o associat al dolor. Tenim l’aspiració de la màxima felicitat.
 • Ús de la llibertat. Per a què fem les coses?
 • Cal associar bé amb amor?
 • Som bons perquè la conseqüència de fer el bé ens produeix millor benefici.
 • Les relacions apareixen perquè som diferents. A la natura aquestes relacions tendeixen a ordenar-se (és a dir, la natura tendeix a l’ordre) però amb l’home això no passa tant naturalment perquè cadascú som molt més complexos. Tot i així, també en l’espècie humana, es tendeix a l’ordre, que s’aconseguirà amb un temps més llarg. Tota postura que tendeix a immobilitzar l’ordre és negativa. El que faig te una implicació global.
 • Bé i mal fa referencia a un codi de conducta. Aquests codis venen establers per les institucions i per les creences que determinen la conducta en un context concret.
 • Tots tenim un termòmetre (també es pot dir una veu de la consciència) que ens orienta cap a la integritat.