La Bioètica

Es va començar definint el concepte «Bioètica» com el conjunt de regles morals que han de regir els comportaments humans en relació a la vida. És un camp molt ampli que engloba aspectes com l’eutanàsia, l’avortament, la investigació mèdica i biològica, etc.

Es va parlar de la manipulació de la vida des dels grups de poder. Es van esmentar aspectes com la fumigació sistemàtica, l’explotació ramadera intensiva en condicions indignes per als animals, la generació de malalties per part d’empreses farmacèutiques, la utilització d’animals en la investigació mèdica, la clonació com a possible font d’òrgans per a persones d’alt nivell econòmic, etc. En positiu, també es va parlar dels grans avenços de la ciència a favor de la humanitat com els trasplantaments d’òrgans procedents de donants altruistes, la congelació d’òvuls de dones joves que han de patir quimioteràpia per garantir la seva futura maternitat, les tècniques de reproducció assistida, etc.

Pel que fa a l’ètica d’aquest tipus d’actuacions, es van identificar com a necessaris, al menys aquests dos criteris:

  1. La intenció. Perquè una actuació sigui ètica, la intenció de qui la fa ha de ser bona.
  2. Complir la premissa que el fi no justifica els mitjans. És a dir, no n’hi ha prou amb que la intenció sigui bona, sinó que a més, els mitjans emprats per aconseguir la fi, han de ser també bons.

Es va parlar també de comprometre’ns en les petites accions al nostre abast, a favor de la bioètica, com per exemple comprar ous de gallines criades en llibertat.