La dignitat de la gent gran

Com en altres ocasions volem traslladar-vos l’experiència de diàleg que vam realitzar. Ens vam reunir a casa nostre, mentre preníem un café dialogarem sobre «La dignitat de la gent gran».

En principi el tema no semblava donar lloc a molt debat, ja que tots, al menys teòricament, compartim la idea que la persona gran és igual en dignitat a qualsevol altre ésser humà.

No obstant això, una anàlisi de la realitat posa de manifest com, tantes vegades, se’ls infantilitza, modificant fins i tot el to de veu quan es parla amb ells, donant-los instruccions sobre el que han de fer, oblidant-nos de que han fet una vida completa, en la qual han tirat endavant les seves responsabilitats familiars i laborals.

Es va abordar de forma especial el tema de les residències. El tracte que es donen en algunes d’elles, relacionat també amb l’escassetat de recursos humans per a l’atenció (que no va sempre lligada a una quota de pagament precisament baixa), l’abús de medicaments tranquil·litzants (perquè estiguin endormiscats i no donin feina ), etc. També es va abordar des de la perspectiva de qui es fa gran, que observa com els seus fills tenen una vida molt ocupada, amb poc espai a les cases i ha de plantejar-se com afrontar la seva pròpia vellesa.

Un altre aspecte que es va tractar és que fins i tot en el cas de persones grans que estan ateses pels seus fills, de vegades aquesta atenció es limita a la salut, a l’alimentació, però no s’integra a aquesta persona en activitats que puguin omplir la seva vida.

Com a conclusió es va presentar la visió que Chiara tenia de la ancianitat, en què considerava que als ulls de Déu un ancià presenta una bellesa superior a la d’un nen o un jove i que el aproximar-se al cel és moltíssim més atraient que les diferents etapes del llarg camí de la vida.