El ressorgiment de l’espiritualitat

El passat 23 d’octubre vam fer la trobada del diàleg entre amics de conviccions diverses, amb la presentació a càrreg de Jaume Triginé. Com a novetat, aquest cop el ponent ens va adreçar algunes preguntes que ja van desencadenar la participació dels assistents desde un primer moment.

Malgrat semblava que l’espiritualitat havia arribat a la seva fi com a resultat de l’entrada de la societat en la modernitat, en aquests darrers anys assistim al seu ressorgiment; si bé, molts cops, al marge de les tradicions religioses històriques. Avui, fins i tot, parlem d’espiritualitats laiques. Tot plegat ens obliga a reflexionar sobre aquests signes dels temps per tal de desenvolupar la nostra pròpia espiritualitat en interacció amb altres formes d’entendre-la i viure-la.

Adjuntem l’exposició de’n Jaume Triginé.