Creença en Déu davant Experiència de Déu

Un cop més volem compartir amb vosaltres el viscut en la sessió del Grup de Diàleg, que va tenir lloc ahir a casa de Clementina. Ens vam reunir 13 persones, per dialogar sobre el tema: Creença en Déu davant Experiència de Déu.

En relació al tema es van recollir múltiples aportacions que van néixer de l’experiència de cadascú. Algunes d’elles van ser les següents: Un mateix fet pot ser interpretat per una persona no creient com una casualitat, mentre que per a un creient pot ser una experiència de Déu. La creença no modifica la nostra vida però si ho fa l’experiència de Déu. No obstant això, també un no creient poden modificar la seva conducta si es deixa guiar per la seva consciència. Per tant, al final, l’important no és creure o experimentar a Déu, sinó canviar la nostra manera d’actuar en benefici de les persones que ens envolten.

Es va repetir la idea que Déu habita dins nostre i va sorgir el debat sobre si les altres criatures de la creació tenen ànima o consciència. En aquest sentit es va acordar que al final l’important és estimar tots els éssers de la creació de forma anàloga a com ho va realitzar Sant Francesc d’Assís. Va sorgir també l’experiència del dolor, com una cosa que qüestiona l’existència de Déu. Cadascun dels participants va oferir el que aconsegueix, o no aconsegueix comprendre, en relació a aquest tema. També es van aportar algunes de les idees que es van presentar en aquest sentit al Congrés de Castel Gandolfo.