Al voltant de l’Homosexualitat (II)

 A la segona sessió que vam dedicar a aquesta temàtica, es va fer l’exercici de deixar-se interpel·lar per un article d’opinió,  encara que no s’estava d’acord amb el contingut.
La presència del ponent Antoni Martín va permetre fer matitzacions sobre aquest complex tema i poder aclarir alguns dubtes que la seva intervenció a la sessió anterior havia suscitat en alguns dels participants.
Es van aportar varies experiències, algunes de ben fortes.
En tots va quedar l’alegria d’un temps compartit amb profunditat.