Quina societat volem?

En aquesta ocasió vam respondre a la pregunta «Quina societat volem?» a través d’un treball d’aportació i discussió d’idees, que vam fer dividits en 3 grups, les conclusions dels quals vam posar després  en comú. Hi havia 8 àrees temàtiques d’entre les quals cada grup en triava dos.

L’exercici era molt ambiciós, tenint en compte el temps que hi podíem dedicar, però va servir per a conèixer-nos una mica més. Vam acabar desitjant-nos bones festes tot compartint unes rosquilles.

Les àrees temàtiques van ser:

Seguretat: Policies, tribunals, presons, reinserció, el càstig, el rescabalament dels danys, etc.

Ciutadania i participació: Tipus d’estat, model de participació, sistemes de votacions, ciutadà de ple dret, protecció de minories, etc.

Antropología (cultura i conviccions): Religions, culte, manifestacions externes, diversitat cultural, models integratius o d’ acolliment, models de families, etc.

Administracions públiques: Quantes (Europa, Estat, CCAA, Diputacions, Municipi), altres?, paper de les administracions i relacions amb els ciutadans, funcionariat si/no, externalització, etc.

Model econòmic: Proteccionisme/liberalisme, repartiment de la riquesa, impostos, pensions, treball, horaris de les feines (tots igual?), renda mínima, renda màxima, solidaritat dins i fora de l’estat, etc.

Cultura i educació: Pes de la cultura, model educatiu, educació universal o particularitzada, funció de les universitats i model de gestió, necessitat o no de la investigació, etc.

Defensa: Militarisme, servei militar, fronteres, OTAN i altres aliances, etc.

Vida i salut: Models sanitaris, com ha de ser la ciutat, protecció de la vida (eutanasia i avortaments), sostenibilitat, etc.