Quina és la teva escala de valors?

Amb aquest títol vam encarar la qüestió dels valors ètics a la trobada del 13 de gener a Town. Què són els valors? Com condicionen la meva vida? Com els poso en pràctica? Quines dificultats trobo? Com he rebut els valors? Hi ha valors nous? Quins valors prioritzo?

Us adjuntem aquest article de Josep Ramoneda, sobre la pèrdua de valors, i uns apunts de 1er de l’ESO dels que vam fer un breu resum en començar la reunió. Ens van servir per a entendre el concepte de valor, la diversitat de valors i els de tipus ètic, aquells que ens serveixen com a guia d’actuació a la vida.

A continuació varem fer una dinàmica consistent en puntuar individualment una llista de valors, amb el següent resultat:

ESTIMAR LA NATURA 13
HUMILITAT 13
AMOR 13
TOLERÀNCIA-RESPECTE 11
JUSTÍCIA-BÉ 11
PAU-NO VIOLÈNCIA 10
VOLUNTAT 10
SER RESPONSABLE 9
LLIBERTAT 8
AUTENTICITAT 8
SABER PERDONAR 8
AMISTAT 7
COMPASSIÓ 6
DISPOSICIÓ AL DIÀLEG 6
FELICITAT 5
SOLIDARITAT-ALTRUÏSME 5
PACIÈNCIA 5
GRATITUD 5
CONFIANÇA 4
CREATIVITAT 4
CORATGE 3
CIVISME 3
TENDRESA 3
LLEIALTAT 3
IGUALTAT 2
PERSEVERÀNCIA 2
HEROISME 1
PLAER 0

El debat va ser ric i alhora ordenat. En destaquem les següents idees:

En general els valors venen adquirits dins de la família, a través de la educació i per la religió, malgrat avui està canviant: la religió ja no influeix, la família en prou feines i l’escola a vegades. Tot ve distorsionat per un canvi radical degut a la tecnologia; és una novetat per a la qual no estem preparats. Per a algú, la intel·ligència artificial (IA) treballa en una direcció o té un poder on l’única finalitat es guanyar diners i això ho condiciona tot. Si seguim als “influencers”, veurem que van escassos de valors.

Distingim dos fonts diferents de valors:

  • Valors individuals: són l’arquetip, la nostre essència, els fonaments de la nostra personalitat.
  • Valors socials: poden ser diferents, inclús contraposats, segons la cultura i la societat en què vivim. Són els més laboriosos, l´esforç, el perdó, el compromís, la tolerància…

La majoria dels valors van enfocats a l´altre; ens motiven a actuar per a millorar la societat. No es tracte només de complir unes normes perquè no em penalitzin, sinó de fer quelcom per l´altre. Hi ha valors essencials com la generositat, la compassió, l’altruisme… que ens porten a donar a cadascú el que li toca; és una base de justícia. Ens porta a un equilibri social. Generositat i compartir el que tens, representen una base importantíssima. També el respecte i el perdó.

S’està treballant en projectes a nivell europeu sobre la inclusió, però potser ens podem preguntar: quantes exclusions fem a nivell personal o social? Fins a quin límit hem de tolerar imposicions dels nouvinguts?

També hem de tenir en compte les nostres febleses que co a persones tenim: l’egoisme, l’enveja, la supèrbia, que ens frenen a aconseguir els valors. Podem aproximar-nos-hi amb la voluntat a ser menys egoistes i més justos, però hem d’acceptar les nostres limitacions.

D’altre banda, també hi ha esperança, hi ha molts camins, la interioritat, l’actitud interpersonal…, els procés de transformació es difícil però és a les nostres mans.