Posa a treballar el cel

Breu resum de la darrera trobada del diàleg del 5 d’octubre.
A l’inici una faula extreta del llibre “La nueva comunidad humana” de Scott Peck, ens va donar el to de quin pot ser un dels camins del nostre diàleg: tractar de descobrir què hi ha en l’altre.
Després Robert ens plantejà un parell de preguntes per respondre individualment que posteriorment es van posar en comú i que ens van preparar per acollir un petit resum del llibre. En ell es posava de manifest el potencial que cadascú té per aconseguir el que es proposi comptant, si vol, amb l’ajuda externa dels àngels.
Vam comptar també amb la intervenció de la Mercè Clos que ens va fer una lectura del llibre des del punt de vista psicològic.
Com a novetat d’aquest curs, el diàleg va iniciar-se amb petits grups per després bolcar al gran grup les coses més rellevants que havíem tractat en “petit comitè”. L’aportació d’alguna experiència personal i el valor que es va donar al propi esforç per canviar el nostre entorn, més enllà d’aconseguir tot el que volem (que era la proposta del llibre), ens va esperonar a no refiar-nos d’ajudes externes sinó a treballar en primera persona per deixar un món millor.