L’acció social de l’Església i les ONG

Vam estar a Morata de Xaló, un poble a uns 60 km de Saragossa, en direcció Madrid. Allà vam fer una passejada pel camp d’unes dues hores gaudint del bon dia i de la primavera naixent amb tots els arbres en flor. Després vam menjar a l’aire lliure en unes taules a prop del poble i vam realitzar el diàleg sobre les ONGs (de l’Església i altres institucions).

Morata de Jalón

Es va reconèixer que l’Església realitza una immensa tasca social, però el diàleg es va centrar en el finançament de les diferents ONG.

Com ONG associada a l’Església, que realitza una tasca de proximitat, es va parlar de Càritas. Es van presentar els seus ingressos d’acord a la seva pròpia memòria anual i es va constatar que l’Església com a institució només aporta a Càritas entre l’1 i el 2% dels ingressos. La resta procedeixen de fons particulars (61%) i de fons públics (38%). També es va manifestar que fins i tot aquest 1-2% aportat per la institució procedeix de les aportacions que l’estat realitza a l’Església (casella IRPF). Per tant, es van considerar molt desafortunades algunes declaracions realitzades per algun membre de la jerarquia, amenaçant amb abandonar la tasca de Càritas si es demana a l’Església el pagament de l’IBI. Es va reconèixer, que l’Església aporta els locals que Càritas dóna feina i un percentatge de sacerdots (7%) que, encara que no és molt elevat, és superior al percentatge de laics (0,1%) que treballa en aquesta institució.

Com a exemple d’ONGs fora de l’àmbit eclesial es va parlar de Metges sense Fronteres, el finançament és de fons particulars (92%) i fons públics (8%) i d’Estrella del Matí que es finança exclusivament de fons particulars.

Es va considerar que en última instància totes les ONG es financen de l’aportació de particulars, que la realitzen directament a l’entitat o mitjançant el pagament a altres institucions (via impostos).