Democràcia econòmica, vers una alternativa al capitalisme

En aquest llibre és proposa una interesant alternativa al sistema capitalista actual i a més, es parla dels elements que, a manera de llavors, ja estàn presents a la societat actual, per la qual cosa no estariem davant d’una alternativa utòpica.