Trobada de cloenda del Diàleg

El Grup de Diàleg de Barcelona va celebrar la seva trobada de cloenda del curs el dissabte 3 de juny a Castell d’Aro, amb el tema central de la Intel·ligència Artificial (IA). Era una trobada oberta a totes les comunitats de Catalunya, malgrat l’afluència no va ser la que podíem esperar per la temàtica que vam tractar, probablement per la confluència d’altres esdeveniments el mateix dia.

Varem començar projectant la presentació «La espiritualidad de la vida cotidiana – Reflexiones sobre el Ateísmo» donada pel Miguel Ángel, un dels coordinadors del diàleg a l’Aragó, en el marc del Seminari Interconviccional organitzat per ADÍA, Los Mayos de ADÍA:

https://www.youtube.com/watch?v=oy-Q71vKLEM

 

La IA

Després de comentar breument l’anterior vídeo vam passar a introduir-nos en el tema de la IA, presentant algunes aplicacions i una explicació molt sencilla de què és:

Aplicacions de la IA (2 min)

Notícia sobre tetraplègic

Intel·ligència artifical – programa de TV3 QuèQuiCom  (30 min)

 

El diàleg

El diàleg entre els assistents a l’acte va estar guiat per aquests punts:

Les pors

 • Perdrem la feina
 • Els artistes tremolen
 • Al·lucinacions socials (creure com a cert una cosa no verificable)
 • Com assegurar la veracitat
 • Superar a l’home, fins i tot decidir per nosaltres
 • No poder controlar l’IA

Posar límits

 • Límits ètics: armes autònomes, dignitat en el cap assistencial…
 • S’han de posar límits? Per exemple, no armes autònomes, identificar que la trucada la fa una IA, etc.
 • Es podran posar límits, realment?

És una intel·ligència realment?

 • Intel·ligència que supera al home -> Dictadura global, quin paper tindrà l’home? Ex. Us d’IA per Trump. Ser humá no es apte per a la politica. La IA ho farà millor. També l’impartició de justicia.
 • Què ens fa únics als humans, la mort? Nosaltres som màquines moleculars.
 • La emergència de propietats noves (en comparació amb l’evolució biològica)
 • Marshall McLuhan “Els humans som els òrgans sexuals de la màquina” Com l’abella respecte de les plantes.

Crear i transformar emocions

 • Relacions home-IA
 • Compassió, emocions, empatia, amor… per alguns experts seràn efecte secundari de la colaboració racional.
 • Control positiu de les emocions (Joe Dispenza).

Com conviure amb la IA?

. . . . . . . . . . .

Com podreu imaginar, l’amplitud i novetat del tema ens va portar a un ric diàleg que és impossible de resumir en aquest article sense malmetre’l.

 

Aplicar la IA nosaltres

La manca de temps ens va impossibilitar l’experimentació amb la IA, però us deixem aquí una sèrie d’eines IA amb les que podreu jugar i potser trobar-hi aplicacions per a vosaltres:

ChatGPT 3.5 (gratis) o ChatGPT 4.0

https://replika.com/ bot per a conversar

DALL·E 2 es un sistema IA de OpenAI (com el ChatGPT) que pot crear imatges realistes i art a partir de descripcons en llenguatge natural

https://picsart.com/es/ai-image-generator imatges a partir de text

https://www.deepbrain.io/  generació de vídeo

https://www.logoai.com/logo-maker creació i visualització gratis de logos

https://skybox.blockadelabs.com/ genera skybox (360º), molt espectacular, gratis

Otter.ai transcripció de notes, zoom, etc.

https://app.inferkit.com/demo per a inferir frases

MuseNet -> música generativa, també d’OpenAI

Google art & culture (només per mòbils)

Altres eines basades en IA

https://www.iebschool.com/blog/herramientas-aplicaciones-inteligencia-artificial-big-data/ 16 eines IA per a l’empresa

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/aplicaciones-inteligencia-artificial 18 aplicacions IA per al marketing digital

https://blogthinkbig.com/aplicaciones-de-ia 12 aplicacions IA per a la teva vida diaria

https://blogthinkbig.com/aplicaciones-con-inteligencia-artificial 6 aplicacions IA per a no aburrir-te

https://www.educaciontrespuntocero.com/tecnologia/apps-gratuitas-inteligencia-artificial/ 8 apps gratuïtes de IA

https://geekflare.com/es/ai-platforms/ 10 plataformes d’intel·ligència artificial per crear la seva aplicació moderna

 

Altre material

Un bon documental de DW: «Paraíso o Robocalipsis – Límites éticos para la inteligencia artificial»

 

I pels més tècnics: «Pasado, presente y futuro de la Inteligencia Artificial» per Carlos Santana de DotCSV …models generatius, xarxes generatives adversaries, natural language processing (algorismes transformer)…