A on anem quan morim?

Per introduir el tema vam projectar un vídeo que recull algunes experiències del llibre «Vida después de la vida».

A partir d’aquí, es va iniciar un ric diàleg on els integrants del grup van compartir experiències pròpies i d’altres de persones pròximes, similars a les visualitzades en el vídeo.

La forma d’interpretar el significat de les mateixes, varia en funció de les creences de cadascú. Es va parlar que podria tractar-se de reaccions químiques que tenen lloc al cervell en els moments previs a la mort, de viatges astrals o de trobades amb la Déu.

Cridava l’atenció el fet que aquestes experiències transformessin a les persones, sempre per al bé. Tot i que es va manifestar que en algun cas conegut, això no havia estat així.

Els cristians van manifestar la seva creença en la resurrecció, ja que Crist va ressuscitar, si bé s’admet que és un dubte de fe, que de vegades sorgeix fins i tot entre les persones consagrades.