Descarregar programa 2018-19

Trobades del diàleg 2018-19

  • 14 de setembre – Town
  • 20 d’octubre – Caminada amb Causa
  • 2-4 novembre – Trobada nacional a Castell d’Aro (Girona)
  • 14 de desembre – Town
  • 15 de febrer – Town
  • 12 d’abril – Town
  • 8 de juny – Jornada de cloenda: lloc per determinar

Horari de les trobades dels divendres: 19:30 a 21:30  Lloc: Es comunicarà amb antelació a la trobada juntament amb el tema del diàleg

Excursió i altres trobades: També s’informarà amb antelació de tots els detalls

 

Anys anteriors